Jak zdobyć licencję taxi w Poznaniu? Poznaj koszty i wymogi formalne

Jak zdobyć licencję taxi w Poznaniu? Poznaj koszty i wymogi formalne

Licencja taxi w Poznaniu to dokument wystawiany przez prezydenta miasta. Jeśli chcecie go otrzymać, niezbędne jest zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierowcę taxi oraz informacja o pomyślnie zdanym egzaminie. Dysponując takim upoważnieniem, możecie legalnie podjąć pracę jako taksówkarz i świadczyć ją na terenie Poznania, oczywiście po uprzednim założeniu działalności gospodarczej. Podpowiemy wam, jakie wymagania należy spełnić, aby pomyślnie przejść przez cały proces. Czego należy się nauczyć, aby bez problemu zdać egzamin? Z jakich części składa się test? Ile kosztuje kurs?

Spis treści:
Definicja i koszty
Niezbędne formalności
Ile kosztuje egzamin?

Dowiedz się czym jest i ile kosztuje licencja taxi w Poznaniu

Licencja taxi w Poznaniu i innych miastach Polski to nic innego, jak „licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką”. Choć nazwa dokumentu może to zasugerować, upoważnienie nie pozwala świadczyć usług taksówkarskich na terenie całego kraju. Na co więc właściwie zezwala? Zgodnie z prawem dokument upoważnia posiadacza do świadczenia usług z zakresu przewozu pasażerów na terenie gminy, w której upoważnienie zostało wydane. W niektórych przypadkach można się spotkać z sytuacją, w której pozwolenie na transport osób wydane zostało dla większego obszaru, a dokładnie – kilku sąsiadujących ze sobą gmin. Warunkiem wydania tego typu zgody jest zawarcie stosownego porozumienia pomiędzy rzeczonymi gminami. Warto wiedzieć, że dokument zezwalający na transport osób wystawiony jest czasowo – na okres od przynajmniej dwóch do maksymalnie 50 lat.

Taksometr we wnętrzu taksówki

Ile kosztuje wyrobienie dokumentu?

Z długością okresu ważności dokumentu powiązana jest jej cena. Koszt (zgodnie z danymi na sierpień 2018 r.) wynosi kolejno:

 • 200 zł – za dokument, którego ważność wynosi od 2 do 15 lat,
 • 250 zł – za dokument, którego ważność wynosi od 15 do 30 lat,
 • 300 zł – za dokument, którego ważność wynosi od 30 do 50 lat.

W okresie, kiedy licencja jest ważna, może zdarzyć się, że będziecie zmuszeni do wprowadzenia zmian w zawartych w dokumencie danych. Mowa tu o takich informacjach jak nazwisko przedsiębiorcy bądź nazwa firmy czy model i numer rejestracyjny samochodu wpisanego jako taksówka. Wprowadzenie poprawek również łączy się z koniecznością wniesienia opłaty. Nie jest to jednak cena przyprawiająca o zawrót głowy – pobierane jest bowiem 10% wartości pierwotnej ceny upoważnienia. Koszty wynosić będą więc kolejno:

 • 20 zł – za poprawki w dokumencie, którego ważność wynosi od 2 do 15 lat,
 • 25 zł – za poprawki w dokumencie, którego ważność wynosi od 15 do 30 lat,
 • 30 zł – za poprawki w dokumencie, którego ważność wynosi od 30 do 50 lat.

Wniesienie stosownej opłaty nie wystarczy jednak, aby zdobyć dokument upoważniający do wykonywania transportu osób. Aby go uzyskać, należy pomyślnie ukończyć stosowny kurs, a także otrzymać pozytywną ocenę na egzaminie. Konieczne będzie także zadbanie o formalności – tuż po zdaniu egzaminu należy dostarczyć odpowiednim instytucjom komplety niezbędnych dokumentów udowadniających, że kwalifikujecie się do podjęcia pracy taksówkarza.

Jak zdobyć licencję na przewóz osób w Poznaniu? Kilka słów o formalnościach i kursie, które są niezbędne, aby zostać kierowcą taxi

Chcąc zdobyć licencję taxi upoważniającą do świadczenia usług przewozowych na terenie Poznania, powinniście przede wszystkim zajrzeć na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Poznania. Urząd Miejski jest instytucją, do której należy się zgłosić wraz z wypełnionym wnioskiem o udzielenie pozwolenia na wykonywanie zawodu taksówkarza. Zanim jednak dokument znajdzie się w rękach urzędnika, warto dokładnie zapoznać się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej i upewnić się, czy spełniacie wszystkie wymagania.

Jednymi z najważniejszych warunków, jaki musicie spełnić, ubiegając się o licencję taxi, jest ukończenie 21 lat oraz posiadania prawa jazdy kategorii B. Ponadto kandydat na taksówkarza powinien skompletować dokumenty, o których mowa poniżej.

Kierowca taryfy

Jakie dokumenty są niezbędne?

Aby pomyślnie przejść przez cały proces, musicie dopilnować kilku formalności. Chodzi o dostarczenie kompletu dokumentów i zaświadczeń, na podstawie których pracownicy Urzędu Miasta będą w stanie zweryfikować wasze uprawnienia. Poniżej znajdziecie pełną listę.

 1. Wniosek o wydanie licencji na krajowy przewóz osób taksówką – odpowiedni druczek znajdziecie w siedzibie Urzędu Miasta bądź na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Poznania. Wniosek należy wypełnić i złożyć w Urzędzie wraz z poniżej wymienionymi załącznikami.
 2. Kserokopia aktualnego dokumentu prawa jazdy kategorii B.
 3. Oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji oznaczający brak zapisów o popełnieniu przestępstwa umyślnego z zakresów, które opisane zostały w dalszej części artykułu.
 4. Dokument potwierdzający, że kandydat przeszedł stosowne badanie lekarskie i psychologiczne. Wyniki muszą jednoznacznie wskazywać brak przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia działalności w zakresie transportu osób.
 5. Dokument potwierdzający ukończenie odpowiedniego kursu oraz pomyślne zaliczenie testu egzaminacyjnego.
 6. Zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
 7. Dowód rejestracyjny samochodu, który wykorzystywany będzie jako auto do transportu osób. Niezbędny jest także wpis o dopuszczeniu pojazdu do ruchu w charakterze taksówki. W sytuacji, gdy ubiegający się o zezwolenie przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu, konieczne będzie przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego, że może on nim legalnie dysponować.
 8. Zaświadczenie o zalegalizowaniu taksometru.
 9. Dokument potwierdzający dokonanie stosownej opłaty.
 10. W przypadku przedsiębiorcy ubiegającego się o licencję niezbędne będzie także oświadczenie o zamiarze zatrudnienia osób wykonujących usługi przewozowe, które spełniają warunki opisane w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.

Jak należy rozumieć wymóg dobrej reputacji?

Taksówkarz jest zawodem zaufania publicznego, od którego zależy ludzkie bezpieczeństwo, dlatego tak istotne jest to, aby mógł się on poszczycić nieposzlakowaną opinią. Właśnie z tym się wiąże wymóg dobrej reputacji. Ten zostaje spełniony wtedy, gdy ubiegający się o licencję nie został skazany żadnym prawomocnym wyrokiem sądu w zakresie przestępstw wskazanych w art. 5 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym. Należą do nich: przestępstwa karne skarbowe, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu komunikacji, przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwa przeciwko ochronie środowiska, przestępstwa przeciwko warunkom pracy i płacy, przestępstwa przeciwko innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu. Do listy przestępstw należy dopisać jeszcze te przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Egzamin ze znajomości topografii

Ile kosztuje egzamin na wykonywanie usług taxi w Poznaniu?

Cena egzaminu na licencję taxi w Poznaniu należy do średniego pułapu cenowego na tle innych polskich miast i wynosi 150,72 zł. Dla porównania we Wrocławiu za egzamin zapłacicie 100 zł, a podejście do tego samego testu w Warszawie wyniesie 260 zł.

Zakres pytań egzaminacyjnych jest do siebie zbliżony bez względu na miasto czy gminę, na terenie których zdecydujecie się świadczyć usługi przewozowe. Wszystkie wiążą się z tematyką, z którą każdy potencjalny taksówkarz powinien być doskonale obeznany. W Poznaniu są to:

 • dokładna znajomość topografii miasta, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o położeniu zabytków, baz noclegowych, punktów gastronomicznych, stref rekreacyjno-wypoczynkowych, obiektów służby zdrowia, placówek instytucji państwowych i samorządowych oraz lokalizacji szkół i uczelni wyższych;
 • znajomość aktualnych przepisów dotyczących zawodu taksówkarza;
 • znajomość aktualnych przepisów dotyczących prawa miejscowego, w tym przepisów porządkowych, cen urzędowych oraz zasad taryfowych;
 • znajomość uprawnień, jakimi dysponują policja oraz inspekcja transportu drogowego oraz świadomość ich wpływu na pracę firm taksówkowych;
 • wiedza na temat prawidłowego działania taksometru oraz prawa związanego z legalizacją tego urządzenia;
 • dokładna znajomość prawa pracy;
 • znajomość prawa podatkowego oraz zasad rozliczania się z działalności taksówkowej;
 • wiedza na temat podstawowych elementów wyposażenia auta dopuszczonego do ruchu drogowego w charakterze taksówki.

Na egzaminie pojawia się 20 pytań z wyżej określonego zakresu. Aby zaliczyć test, kandydat musi udzielić przynajmniej 16 poprawnych odpowiedzi. Według informacji dostępnych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Poznania, egzaminy organizowane są na bieżąco, w miarę aktualnych potrzeb – jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Dokumenty należy złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych.

Może Cię zainteresować również